Kuasa Allah.

Apabila org kafir melawan perentah Allah SWT ia tidak mengurangkan sedidikit pon kuasa Allah SWT. Malah mereka yang akan diazab oleh Allah SWT dengan azab yang sangat dahsyat lagi.

Comments